Regulamin

Strona główna » Regulamin


1. Przed wejściem do kapsuły zapoznaj się z przeciwwskazaniami.

2. Osoba pełnoletnia zamierzająca skorzystać z usługi przed wejściem do komory normobarycznej jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4. Obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu przed wejściem do pokoju spoczywa na ich pełnoletnim opiekunie.

5. Należy każdorazowo przed wejściem do komory poinformować personel o stanie swojego zdrowia, jeśli występują przeciwwskazania.

6. Stosowanie kapsuły normobarycznej jest przeciwwskazane w przypadku: uszkodzenia błony bębenkowej, niedrożności trąbki Eustachiusza, ostrej choroby ucha, zapalenia zatok, wysokiej gorączki, odmy opłucnowej, chirurgii klatki piersiowej i układu oddechowego, zapalenia nerwu wzrokowego, ciąży, wszczepienie rozrusznika serca, choroby płuc z retencją dwutlenku węgla, krwotoku, zapalenia ucha, klaustrofobii, choroby zakaźnej, spożycia alkoholu lub innych nielegalnych substancji.

Wyżej wymienione przeciwwskazania są przykładowe i mają charakter edukacyjny. Nie stanowią i nie mogą zastąpić porady lekarskiej.

7. Osoba, która chce skorzystać z komory normobarycznej mimo przeciwwskazań, wchodzi na własne ryzyko.

8. Nie jemy aromatycznych posiłków w kapsule.

9. Wchodzimy do kapsuły z wymiennymi butami lub całkowicie bez nich.

10. Zabrania się wnoszenia zapalniczek, zapałek, papierosów i czegokolwiek, co mogłoby spowodować pożar w kapsule normobarycznej.

11. Obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających w komorze normobarycznej i na terenie przynależącym.

12. Podczas korzystania z telefonów, tabletów i laptopów prosimy o korzystanie ze słuchawek. Prosimy ograniczyć rozmowy telefoniczne do minimum.

13. Jeśli konieczne jest nagłe wyjście z kapsuły normobarycznej, poinformuj personel o sytuacji lub, jako środek zaradczy, naciśnij czerwony przycisk awaryjny dołączony do ściany każdego pomieszczenia.

UWAGA! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów ponownego napełnienia komory normobarycznej w wysokości 1000 zł.

14. Zabronione jest dotykanie urządzenia i modyfikowanie ustawień.

15. Prosimy w kapsule nie zostawiać żadnych kosztowności. Personel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zaginięcia.

16. Absolutnie konieczne jest przestrzeganie instrukcji kapsuły normobarycznej.

17. Wchodzenie i wychodzenie z komory odbywa się wyłącznie pod nadzorem osoby przeszkolonej w obsłudze komory normobarycznej, zwanej operatorem. Przestrzeganie instrukcji operatora zapobiega skutkom i gwarantuje całkowite bezpieczeństwo.

18. Sesja dzienna w kapsule trwa 2 godziny, sesja nocna 10 godzin.

19. Podczas sesji zaleca się wypicie około litra wody REDOX. Zabrania się napełniania butelek wodą REDOX dostępną w komorze i wynoszenia jej na zewnątrz.

20. W kapsule zainstalowany jest monitoring. Celem monitoringu jest ochrona przed działaniami, które mogą spowodować szkody w kapsule, szkody w mieniu gości oraz ochronę dokumentacji. Zapisane informacje nie będą wykorzystywane do innych celów niż wymienione powyżej.

21. Możesz umówić się na wizytę w kapsule poprzez:

  • dedykowany temu panel na stronie www
  • telefonicznie
  • osobiście w recepcji kapsuły

22. Umówienie wizyty jest równoznaczne z zaakceptowaniem klauzuli zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Dziękujemy za współpracę i za stosowanie się do regulaminu!